Round of pattern for wallpaper and poster for Svanthe Harströms and Olof Axelssons exhibition
”Vi gör det för barnen” (”We do it for the children”).
An exhibition about the reception of refugees in Sundsvall Sweden in the fall of 2015.
Sundsvalls museum 15 okt – 15  jan 2016


Graphic Design: Niklas Fagerholm
Client: Petter Österlund, Sundsvalls museum


Description:

Vi gjorde det för barnen
Hösten 2015 tvingade krig och förföljelse fler än någonsin att söka asyl i Sverige.
Snart stod det klart att det inte fanns husrum för alla.
Sundsvalls kommun svarade på Migrationsverkets nödrop och ordnade fram
100 evakueringsplatser i tre idrottshallar. En slags fristad i Sundsvall.
När dagarna blev till veckor var provisoriska pappväggar allt som skilde de nödställda familjerna från varandra.
Fotografen Svanthe Harström och journalisten Olof Axelsson fick en unik inblick
i en vardag av oro och sysslolöshet – men också av tacksamhet och hopp – i ett vakuum av väntan.
Den gemensamma nämnaren var:

Vi gör det för barnen.

Round of pattern for wallpaper
The pattern was digitally printed on structured white wallpaper
Exhibition poster printed on white structured wallpaper, 70x100 cm.
The crossed over sentences are translations of the exhibition title
.
In order from the top Arabic, Turkish, Greek, Macedonian, Serbian, Hungarian, German and Danish.

Back to Top