Affisch och utställningsdesign för utställningen Tecken 5.4 – > Sundsvalls museum
Foto: Lennart Olson


Description: 70x100cm Poster Triptych for Art exhibition.
Niklas Fagerholm curerade  utställningen i samarbete med Petter Österlund från
Sundsvalls museum.

Back to Top