12 konstnärer från Jämtland och Medelpad

Konst som visas är ofta väldigt lokal. Lokal konst har många lokala följare.
Konstnären ifråga är känd på orten. Släkt och vänner kommer många gånger för att se konstnärens konst.
Det finns med andra ord en intresserad publik. Den mer nationella konsten visas mer sällan på lokala gallerier.
    Och idag när galleridöden härjar saknas utställningslokaler. Det är ett av skälen till varför SKY
(Sveriges konstföreningars riksorganisation) i Västernorrland tillsammans med region Västernorrland
har tagit som sin uppgift att visa konst som annars inte skulle visas i distriktet.
SKY Västernorrland representerar på riksplanet de 16 konstföreningar som finns i regionen.
Genom samarbetet med regionen och dess ekonomiska bidrag kan utställningen visas
i de flesta kommunerna i regionen.
    Medelpad och Jämtland är grannar men ändå har konsten svårt att passera regiongränsen.
Nu gör vi den satsningen med 12 konstnärer, med olika uttryckssätt och olika åldrar.
Utställningen kommer att visas i Jämtland. Vi hoppas att du som besöker utställningen gillar det du ser
och att du i framtiden med glädje kommer att besöka konstutställningar.


Utställningen är finansierad av region Västernorrland

Graphic Design: Niklas Fagerholm
Back to Top